Länk till biståndshandläggare.

Direktkontakt med:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas)
Anna Gröneberg
0300-83 46 26
anna.groneberg@kungsbacka.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (Mar)
Ulrika Ström
0300-83 49 43
ulrika.strom@kungsbacka.se

Socialt ansvarig samordnare (Sas)
Therese Lindén
0300-83 51 94
therese.linden@kungsbacka.se