Länk till biståndshandläggare samt vård och omsorg.

Direktkontakt med:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Karin Paust
031-315 24 24
karin.paust@molndal.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Karin Paust
031-315 24 24
karin.paust@molndal.se

Socialt ansvarig samordnare
Emelie Sundberg
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se