Frågor och svar

Du kan ha rätt till hemtjänst om Du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårigheter med att klara de dagliga sysslorna i hemmet. Målet med hemtjänsten är att ge stöd och hjälp för att underlätta Din vardag och göra det möjligt för Dig att bo kvar hemma.
01. Hur väljer jag hemtjänstföretag?
Gå in på respektive Kungsbacka eller Mölndals hemsida.
02. Vad kan hemtjänsten hjälpa mig med?
Personlig omvårdnad och hygien Skötsel av hemmet Inköp och andra ärenden Boendestöd Matleveranser Följeslagare till läkare, tandläkare, vårdcentral med mera Följeslagare på promenader Hjälp att hantera mediciner Tillsyn Trygghetslarm Avlösning för anhöriga som vårdar
03. Hur ansöker jag om hemtjänst?
Hemtjänst är en behovsprövad insats. Du ansöker om hemtjänst hos din kommun. Be att få tala med en biståndshandläggare. Biståndshandläggare beslutar om och i vilken omfattning hjälp ska beviljas. Din ansökan behöver inte vara skriftlig utan det räcker att Du talar om för biståndshandläggaren vad Du behöver hjälp med. Biståndshandläggaren kommer att boka ett möte med Dig, Du får ha med Dig en stödperson eller en anhörig på mötet om Du vill. Om Du har svårt att förstå svenska har Du rätt att använda tolk. Biståndshandläggaren kommer att ta reda på varför Du söker hjälp, vilka sysslor Du klarar av och vilka Du behöver hjälp med. Biståndshandläggaren kommer också att informera Dig om vilka insatser kommunen kan erbjuda Dig. Det tar normalt ca en vecka att få ett skriftligt beslut från biståndshandläggare, men det kan ta längre tid om det är mycket som ska utredas och det saknas intyg och andra dokument.
04. Vad kostar det? Kostar det mer att använda ett privat hemtjänst/assistansbolag?
Det kostar lika mycket oavsett om Du har valt kommunen eller ett privat företag som utför Din hemtjänst eller assistans.
05. Hur gör jag om jag vill byta hemtjänstföretag/assistansföretag?
Du meddelar Din biståndshandläggare som kommer att flytta över Dig till den nya utföraren som Du har valt.
06. Vem ersätter om hemtjänsten orsakar materiella skador?
Det är hemtjänsten som ersätter de skador som de orsakar.
07. Om jag är missnöjd med min kontaktperson, vad kan jag göra då?
Du pratar med ledningen för företaget som utför Din hemtjänst och frågar om Du kan byta.
08. Om jag är missnöjd med min hemtjänst, vad gör jag då?
Du kan antingen prata med ledningen som utför Din hemtjänst eller så kan Du byta till annan utförare. Du har rätt att byta utförare och om Du väljer att göra det kontaktar Du din Biståndshandläggare och meddelar detta. Din biståndshandläggare flyttar då över Dig till den utförare Du har valt istället.