Gottskärs Hemtjänst Mölndal

Enhetschef

Carina Ogrander
0735-13 12 74
Stefan Svensson
0793-41 62 37

Biståndshandläggare

SAMORDNARE

0760-22 41 77
Vardagar 08.00-15.00

PERSONAL KONTAKT

0761-89 87 32
Alla dagar 07.00-22.00

ADRESS

Möbelgatan 4, 431 33 Mölndal

ÅRETS ÄLDREENKÄT

Ladda hem nedan:

Hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad

Vår grundvision bygger på att ge dig en god och personcentrerad vård och omsorg, och att du ska kunna fortsätta att leva ett gott liv hemma även om du ibland behöver hjälp. Låt oss ge dig en guldkant på tillvaron i din vardag.

Gottskärs Hemtjänst Mölndal har ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt. Den enskilde uppmuntras till aktivitet, stöttas och motiveras till att göra det som han/hon kan göra själv samt i så stor utsträckning som möjligt vara delaktig i sina vardagssysslor. Målet med hemtjänsten är att ge stöd och hjälp för att underlätta din vardag och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.
Personlig omvårdnad
Socialt stöd
Servicetjänster
Avlösning för anhöriga

Extra tjänster från oss till dig

Har du kläder som behöver strykas? Vi hjälper dig!
Inför julen hjälper vi dig att putsa en del av dina fönster. Kostnadsfritt såklart.
Vi hjälper dig till frisören och hem igen med vår egen tjänst.
Vi hjälper dig ringa sjukresor när du behöver åka till doktorn.
Vi har en kontakt för dig som önskar få fötterna vårdade i hemmet. Vi hjälper dig att boka besöket när du känner att det är dags för fotvård till reducerat pris.
Vår personal talar svenska men flera har annat språk som modersmål.
Vi försöker sprida värme och en god känsla genom att överraska dig vid årets högtider. Vi arbetar för kontinuitet och trygghet.

Kompetens och profilering

Vår personal bär arbetskläder och ni känner snart igen oss. De har även synliga ID kort och namnbrickor. Vi anpassar vår personal till områden i Mölndal för att öka kontinuiteten så du inte behöver hålla reda på så många. Stabilitet i personalgruppen är något som uppskattas av våra brukare vars tillit ofta bygger på att man lär känna den hemtjänstpersonal som kommer.

Personalen utför alltid sitt arbete på ett ansvarsfullt och omtänksamt sätt. Vi satsar alltid på individuell vård, där integritet och värdighet bibehålls. Vi skriver i dagböcker hemma hos dig så det är lättare att hålla reda på vem som varit där och vad som gjorts.

Vi vill gärna sätta guldkant på din vardag och värdesätter gott samarbete, tillgänglighet och kontinuitet.