Om oss

Gottskärs Hemtjänst är privat utförare som har samarbete med Kungsbacka kommun och Mölndals kommun (LOV – Tillämpning av lagen om valfrihetssystem). Läs mer om LOV.

Vi har lång erfarenhet av vård och omsorg inom hemtjänst. Vår personal har utbildning och erfarenhet och kompetens som sjuksköterska samt undersköterskor/vårdpersonal.

Personalen utför alltid sitt arbete på ett ansvarsfullt, kompetent och omtänksamt sätt, så att kunden kan känna att de befinner sig i en trygg miljö. Vi satsar alltid på individuell vård, där integritet och värdighet bibehålls.

Gottskärs Hemtjänst har ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt. Den enskilde uppmuntras till aktivitet, stöttas och motiveras till att göra det som han/hon kan göra själv samt i så stor utsträckning som möjligt vara delaktig i sina vardagssysslor.

Självklart har vi erforderliga försäkringar.

Gottskärs Hemtjänst Mölndal har en personalgrupp på ca 40 varav 18 är undersköterskor och 2 specialist undersköterskor. Gottskärs Hemtjänst har ca 60 anställda vara 39 undersköterskor och resten vårdbiträden med erfarenhet.

Carina Ogrander är verksamhetsansvarig och ägare.

Styrelse samt ekonomi finns att hitta på t.ex. Allabolag:

Gottskärs Hemtjänst AB med organisationsnummer 5590325816 och Gottskärs Hemtjänst Mölndal AB med organisationsnummer 5593205825.